Hermeskringen

Wat is een Hermeskring?

Een Hermeskring is een regioclub van oud-leden van het Rotterdamsch Studenten Corps die in een bepaalde regio wonen of werken en regelmatig bijeenkomen. De Hermeskring staat open voor alle oud-leden afkomstig uit alle jaren.

De bijeenkomsten hebben een gezelligheidskarakter. Zij vinden plaats in de vorm van een gezamenlijke borrel en maaltijd in een horeca-instelling in de regio, maar ook bijvoorbeeld door het ondernemen van een excursie of behendigheidssport.

Waar bevinden zich Hermeskringen?

De locaties in binnen- en buitenland zijn in de Oud-leden administratie beschikbaar. Mocht u op Sociëteit Hermes zijn, loop dan de Vredenrijk Engelenburgkamer binnen en bekijk het kunstwerk in de vorm van een wereldkaart. U kunt ook dit document raadplegen.

Waar vind ik data van komende bijeenkomsten van Hermeskringen?

Deze staan in de Agenda op de website van Vereniging Hermes.

Waar kan ik mij aanmelden voor een Hermeskring?

Hermeskringen worden meestal bezocht door actieve oud-leden uit de regio, maar alle oud-leden en huidige leden van het RSC zijn van harte welkom.

Als u nog geen lid bent van een Hermeskring maar u ziet dat in uw regio een Hermeskring actief is, schroom dan niet om u hierbij aan te sluiten.

Oud-leden die zich tijdelijk in een regio bevinden zijn welkom, als er toevallig een bijeenkomst is. Huidige leden van het RSC raden wij aan na te gaan of een Hermeskring zich bevindt in de (buitenlandse) regio waar zij studeren of stage lopen.

Kan ik zelf een nieuwe Hermeskring oprichten?

De Vereniging Hermes stimuleert de oprichting van nieuwe Hermeskringen in nieuwe regio’s in binnen- en buitenland, en wil oud-leden die hiertoe initiatief nemen actief steunen. Onze Commissaris Hermeskringen en de Oud-leden commissie (hermeskringen@vereniginghermes.nl) helpt u hier graag bij.

U kunt ook altijd via de digitale Oud-leden Almanak (www.vereniginghermes.nl) nagaan of er bij u in de regio Rotterdammers wonen waarmee een Hermeskring kan worden opgezet. Zie de handleiding hieronder.

Wat doe ik met verslagen van bijeenkomsten van Hermeskringen?

Vele Hermeskringen maken schriftelijke verslagen van hun bijeenkomsten. Deze kunt u laten publiceren op de website van de Vereniging Hermes via secretaris@vereniginghermes.nl.

Wat doe ik als ik reünisten van bevriende Corpora ken, die ik graag zou meenemen?

Oud-leden van andere Corpora zijn altijd van harte welkom; zij worden uitgenodigd contact op te nemen met contactpersonen van de Rotterdamsche Hermeskringen teneinde de mogelijkheden na te gaan om ook de Intercorporale contacten te ontwikkelen. Mochten er nog vragen zijn wendt u dan tot onze commissaris Hermeskringen [hermeskringen@vereniginghermes.nl].