Museum

Het RSC Museum stelt zich ten doel: het bijeenbrengen, in bewaring nemen (en doen bewaren) van historisch materiaal van RSC/RVSV, de RSS Hermes en de RSS Walhalla, Corpsverenigingen, alsmede van andere organisaties het Rotterdams studentenleven betreffende. Dankzij een overeenkomst met het Erasmus Trustfonds is een Fonds Op Naam opgericht, genaamd Steunfonds RSC Museum. Het bestuur van de Stichting RSC Museum is tevens het bestuur van het Steunfonds RSC Museum. De gelden van dit Fonds Op Naam worden beheerd door het Erasmus Trustfonds, maar het bestuur van het Steunfonds RSC Museum beslist over de bestedingen ervan, die uiteraard alle ten goede komen aan het RSC Museum. Hiermee zijn de voordelen van de ANBI-regeling ook voor het RSC Museum beschikbaar.

www.rscmuseum.nl/