Structuur

 

 

Historie

Vereniging Hermes is opgericht op 29 januari 1982 als opvolger van de op 15 augustus 1945 opgerichte ‘Stichting Hermes tot wederopbouw van en steun aan het Rotterdamsch Studentenleven’. Toen was de voornaamste doelstelling van de Stichting Hermes het door de Tweede Wereldoorlog geteisterde Rotterdamsch Studenten Corps weer tot bloei brengen. In deze doelstelling is de Stichting Hermes zeer zeker geslaagd. Tot het Bestuur van de Stichting ‘Hermes’ (een stichting kent immers geen leden) behoorden toen voornamelijk oud-functionarissen.

In de loop van de zeventiger en begin tachtiger jaren ontstond de behoefte aan een voor alle oud-leden openstaande brede vereniging. Zo werd in 1982 de Stichting Hermes omgezet in de ‘Vereniging Hermes tot steun aan het Rotterdamsch Studentenleven’, met als verkorte naam de ‘Vereniging Hermes’. Aan de bouw van een herkenbare en blijvende oud-ledencultuur kon worden begonnen. De doelstelling van de Vereniging ‘Hermes’ werd daarmee tweeledig, namelijk ondersteuning en bevorderen van de onderlinge contacten.