Vereniging Hermes Scriptieprijs

Vanaf 2010 looft de Vereniging Hermes een prijs uit voor de beste recente afstudeerscriptie van een pasafgestudeerde oud-lid. De jury beoordeelt de inhoud van genomineerde scripties niet in zijn totaliteit (dat heeft immers de universiteit reeds gedaan), maar aan de hand van drie bijzondere criteria, te weten: (1) de mate van maatschappelijke betrokkenheid (2) de mate van oorspronkelijkheid (3) de mate van leesbaarheid. Dit jaar was ook hiervoor veel belangstelling gezien het aantal inzendingen, acht in totaal.